Terms of Use

KVKK Aydınlatma Metni

Fit’n Co

Danışan Aydınlatma Metni

 

Son Güncellenme Tarihi: 16.03.2021

GİRİŞ

Gizliliğiniz Fit’n Co için önemlidir.

Bu Aydınlatma Metni’ni (aynı zamanda “Bildirim” olarak da anılacaktır) kolay ve anlaşılabilir bir şekilde hazırladık, böylece kim olduğumuzu, hakkınızda ne tür Kişisel Veriler topladığımızı, neden bu verileri topladığımızı ve bunlarla ne yaptığımızı anlamanıza yardımcı olmak istedik. “Kişisel Veriler” (bu bildirimde aynı zamanda “Veriler” veya “Verileriniz” olarak da anılacaktır) bizim doğrudan veya dolaylı olarak sizin kimliğinizi belirlememize yardımcı olabilecek örneğin isim ve soy isim, e-posta adresi, telefon numarası vb. gibi bilgileri ifade eder.

Bu Bildirimin Fit’n Co tarafından değişen mevzuat hükümleri uyarınca zaman zaman değiştirilebileceğini ya da bu Bildirime eklemeler yapılabileceğini belirtmek isteriz.

Lütfen bu Bildirimi sonuna kadar okumak için zaman ayırın.

Bu Bildirim, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”), özellikle KVKK’nın Veri Sorumlularının aydınlatma yükümlülüğüne ilişkin 10. maddesine, uygun olarak hazırlanmıştır.

Kişisel verileriniz, ilgili yasal mevzuatlarda belirtilen saklama sürelerince, aşağıda anılan işleme amaçlarının gerekli kıldığı ve https://www.fitnco.fit/terms-of-use‘de  yer alan “Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası”nda belirtilen süre boyunca saklanacaktır ve sonrasında tamamen KVKK’ya uygun olarak silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir. 

Bildirim’in yanı sıra danışanlarımızın  kişisel verilerinin işlenmesine ve korunmasına ilişkin ayrı bir Danışan Kişisel Verilerin Korunması Politikası hazırlanmış ve tarafınıza iletilmiştir (“Danışan KVK Politikası”). İşbu Aydınlatma Metni, Danışan KVK Politikası, Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Beyanı, ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Taahhütname bir arada Fit’n Co   ile doldurduğunuz kişisel bilgiler formunun eklerini oluşturur. Bu belgelerin tarafınızca kabul edilen versiyonlarına http://www.fitnco.fit/   üzerinden erişebilirsiniz.

BU AYDINLATMA METNİ NE ZAMAN UYGULANIR?

Bu Bildirim Kişisel Verileri nasıl topladığımız ve kullandığımız ile alakalıdır, örneğin

 • Tarafımızdan sağlanan hizmetleri kullandığınızda;
 • İnsan Kaynakları destek birimimiz ile iletişime geçtiğinizde;
 • İşletme içi ağımızı ziyaret ettiğinizde;
 • İşletme etkinlik ve organizasyonlarımıza katıldığınızda:

ya da diğer şekillerde bizimle etkileşim içinde olduğunuzda.

FİT’N CO KİMDİR?

Bu Bildirimde “biz“, “bize” veya “İşletme” kelimeleri geçtiği zaman, bu Bildirim kapsamında belirtilen ve Kişisel Verilerinizi kontrol eden, iş ilişkinizin olduğu  Remzi Oğuz Arık Mahallesi, Bestekar Caddesi No:65/D-14, Çankaya/Ankara adresinde kurulu Ankara Ticaret Sicili nezdinde 409281 sicil numarası ile kayıtlı “Fit’n Co”dan bahsedilmektedir.

SİZİN HAKKINIZDA NE TÜR KİŞİSEL VERİLER TOPLUYORUZ?

 

Bizden hizmet aldığınız süre boyunca kullandığınız özel işletme hizmeti, uygulaması veya internet sitesine bağlı olarak hakkınızda çeşitli Kişisel Veriler topluyoruz. Bu kişisel verileri tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla “Verilerinizi Hangi Yasal Zeminlerde Kullanıyoruz” başlıklı bölümde açıklanan hukuki sebeplere dayalı olarak kayıt yaptığınız esnada basılı olarak ya da elektronik ortamdan bize ulaşmanız neticesinde kayıt formu doldurmanız sırasında, Instagram, Whats App, telefon görüşmeleri, web sitemiz, etkinlik ve organizasyonlarda yapılan fotoğraf ve kamera kayıtları açık rıza formu gibi belgelerin imzalanarak tarafımıza iletilmesi, İşletme elektronik sistemler ve ağlarının kullanılması ya da başkaca bir şekilde işletmemizin bir danışanı olarak bizimle iletişime geçmeniz vasıtasıyla sözlü, yazılı ve elektronik yöntemlerle işlenmektedir.

Çerezler aracılığıyla işlenen kişisel verileriniz ile ilgili detaylı bilgi için https://www.fitnco.fit/terms-of-use adresinde yer alan Müşteri KVK Politikası’nı incelemenizi öneririz.

Kişisel Verilerinizi bize sağlama kararı prensip olarak size bağlıdır, fakat belirli Kişisel Verileri size hizmet vermek veya yasal zorunlulukları yerine getirmek üzere toplamamız gerekmektedir ya da şirketimizin performansı için meşru menfaatimiz çerçevesinde bazı veriler önem taşımaktadır. Aşağıda bizimle olan ilişkiniz sırasında topladığımız ve kullandığımız Kişisel Verilerin kategorilerinin genel bir değerlendirmesini bulabilirsiniz.

Kişisel Veri Kategorileri

Topladığımız Kişisel Verilere Örnekler

Kimlik Verileri

Ad, soy ad, TC Kimlik No, cinsiyet, doğum tarihi ve yeri gibi kimlik belgelerinde yer alan bilgiler, medeni durum, eşler, çocuklar

Meslek Verisi

Yürürlükte olan yasaların izin verdiği ölçüde size ve yaşantınıza uygun beslenme programını belirleyebilmek amacıyla yaptığınız mesleğe ilişkin veri

İletişim Bilgisi Verileri

Kişisel e-posta adresi, kişisel telefon numarası, adres ve ikametgah

Kimliğinizi belirlemeye yarayacak görüntüler ve/veya videolar

Fit’n Co dahili sosyal medya hesaplarında yer alan görüntüler, Fit’n Co etkinlik ve organizasyonlarımızda çekilen fotoğraf video görüntüleri, tarafımızdan size diğer şekillerde sağlanan ortamlara yüklenen resimler veya videolar, fotoğraf ve videolarda yer alan kılık kıyafet verileriniz

Sağlık Verileri

Yürürlükte olan yasaların izin verdiği ölçüde:

– Beslenme programınızı oluşturabilmemiz için gerekli olduğu için;

yaş, boy, kan grubu  bilginiz

-Bize danıştığınız süre boyunca güncellenerek kilo ve vücut ölçüsü bilgileriniz, ne zamandır bu kiloda olduğunuz, bugüne kadarki en yüksek kilonuz,

– Yürürlükte olan kanunların emrettiği ölçüde size doğru hizmet sunabilmemiz  ya da acil durumlara karşı açık rızanıza binaen toplanan sağlık verileriniz örn.

-Herhangi bir hastalığınız (Kalp damar, hipertansiyon, böbrek hastalığı, diyabet, guatr, hormonal sorunlar, adet düzensizliği, mide yakınmaları, menopoz belirtileri, diğer), varsa doktor kontrolünde olup olmaığı,

-Herhangi bir operasyon geçirip geçirmediğiniz, var ise ne olduğu ve ne zaman olduğu,

-Düzenli kullandığınız ilaçlar, vitamin ve mineral kullanımınız, doğum kontrol yönteminiz, günlük uyku süreniz, sigara kullanımınız, alkol kullanımınız,

– Fizyolojik rahatsızlık verisi (diş hastalığı, yorgunluk/halsizlik, kabızlık, ödem, migren, saç dökülmesi)

Beslenme alışkanlığınıza ilişkin verileriniz

– Günde kaç öğün yemek yediğiniz, atıştırma sıklığınız, fast-food beslenme sıklığınız, gün boyu içtiğiniz su miktarı, meyve tüketiminiz, sebze ve salata tüketiminiz, sos tüketiminiz, tahıl ve unlu yiyecek tüketiminiz, gün boyu ekmek/simit tüketiminiz, sevmediğiniz yiyecekler,

-Daha önce diyet yapıp yapmadığınız, yaptıysanız türü ve ne kadar kilo verdiğiniz, beslenme ya da diyet konusunda profesyonel yardım alıp almadığınız,

Fit’n Co   veya grup şirketleriyle kendi takdirinize bağlı olarak paylaşmaya karar verdiğiniz diğer tüm bilgiler

Kendi inisiyatifiniz ile paylaştığınız diğer bilgiler, online platformlar veya diğer mecralar üzerinden bize ilettiğiniz geri bildirim ve görüşler, değerlendirmeler, yorumlar ve diğer tüm bilgiler. Bunun yanında sizin tarafınızdan üçüncü kişilere ait birtakım kişisel verilerin bize iletilmesi de söz konusu olabilir (Örn. aile üyelerinin kişisel verileri vb.). size daha iyi hizmet sunabilmek için bu alanlarda genel kabul görmüş hukuki teamül ve dürüstlük kuralına uygun olarak kullanılan yöntemler vasıtasıyla kişisel verilerinizi işleyebiliriz.

 VERİLERİNİZİ NASIL KULLANIRIZ?

 Kullandığınız özel Fit’n Co  servisine, sosyal medya uygulamasına, internet sitesine ve Fit’n Co’dan hizmet alma şeklinize bağlı olarak, Kişisel Verilerinizi farklı meşru sebeplerle ve iş amaçlarıyla kullanacağız. Aşağıda bizimle olan is ilişkiniz sırasında verilerinizi kullanmamızın genel amaçlarına ilişkin bir değerlendirme bulabilirsiniz:

Yasal yükümlülüklere uyulması

Devlet kurumlarına veya diğer denetleyici kurumlara kişisel verilerin açıklanması, örneğin vergi kayıt tutma ve yükümlülüklerin raporlanması, denetimlerin gerçekleştirilmesi, kamu denetimleri veya kamu ve diğer resmi kurumlardan gelen diğer taleplerin sağlanması, arama emirleri gibi yasal süreçlerin gerçekleştirilmesi, yasal hakların ve çarelerin aranması, diğer dahili şikayet veya isteklerin yönetilmesi, şirket politikası ihlalleri, sahtekârlık veya finansal raporlama sorunları dahil araştırmaların gerçekleştirilmesi, dahili politika ve prosedürlere uyum, belgelendirme veya kontrol denetiminin yapılması; talimatların, prosedürlerin, formların kontrolü ve faaliyetle örtüşmesi, çevre mevzuatına uyum sağlanması

Yasal davalarda savunma

Fit’n Co  ’ya karşı açılan davaların görülmesi, takibi veya savunmasının yapılması, uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması, yasal dava, icra ve takip süreçlerinde hak ve menfaatlerimizin korunması için gerekli olabilecek tüm diğer veriler

Müşteriler, iş ortakları ve tedarikçiler ile iletişim

İş ortaklarımızla, müşterilerimizle ve tedarikçilerimizle mevcut ticari ve hukuki ilişkilerimizin sürdürülebilmesi, şirket süreçlerinde risk yönetimi

Sağlık ve güvenlik

Sizin ve diğer   kişilerin sağlık  ve güvenliğini koruma

Ayrıca verilerinizi güvenlik amacıyla ve/veya Fit’n Co  ’nun meşru ticari çıkarlarını korumak veya şüphelenilen veya gerçek yasa ihlallerini, Fit’n Co  ’nun iş ilkeleri veya Fit’n Co   politikalarına uymama durumlarının engellenmesi veya araştırılması için kullanacağımızı lütfen unutmayın. Yukarıdaki amaçlarla ve ilgili yasalarla izin verildiği sürece, eğer bizimle hizmet  ilişkiniz sırasında Fit’n Co  ’nun genel müşteri politikalarını veya diğer ilgili yasaları ihlal ettiğinize dair oluşan şüpheleri destekleyen bilgiler elde edersek, aşağıda belirtilenleri yapmak durumundayız:

 • gönderdiğiniz, erişim sağladığınız, görüntülediğiniz veya sakladığınız verilere erişmek, araştırmak, izlemek ve bunları arşivlemek
 • kolluk kuvvetlerine muhtemel yasadışı davranışa işaret eden ve aramalarda elde edilen bilgileri açıklamak.

 

Kişisel verilerinizin Şirket faaliyetleri çerçevesinde işlendiği ve aktarıldığı uygulamaları görmek için https://www.fitnco.fit/terms-of-use linkini ziyaret edebilirsiniz.

VERİLERİ HANGİ YASAL ZEMİNDE KULLANIYORUZ?

 Kişisel verileriniz, başta hukuki gereklilikler olmak üzere ilgili kanun maddeleri doğrultusunda KVKK m. 5/2/a uyarınca işlenmekte ve işbu belgede yer alan kişi ve kurumlara aktarılmaktadır. Verilerinizi işleyebilmeniz için farklı yasal zeminler mevcuttur (KVKK m. 5/2), bunlar aşağıda açıklanmaktadır:

 • Onayınız (sadece açık rıza alınması gereken durumlarda)
 • Herhangi bir yasal kanun, yönetmelik ya da sair mevzuatta açıkça öngörülmesi
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (Yasal yükümlülüklere uymamız için gerekliliğinde ve dava, iddia veya takip başlatmak, uygulamak veya bunlardan kendimizi korumak gibi bir hakkın tesis, kullanılması veya korunması gerektiğinde)
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. Özellikle aşağıda belirtilenler de dahil olmak üzere meşru menfaatlerimizi korumak için gerekli olduğunda:
 • Ağlarımızın ve bilgilerimizin güvende olmasını sağlamak için;
 • Şirket içerisinde ve tüm Fit’n Co  bünyesinde işleri idare edebilmek ve genel olarak yürütebilmek için; ve
 • Şüphelenilen veya gerçek yasa ihlallerini, iş koşullarının ihlallerini veya Fit’n Co  iş ilkeleri veya diğer Fit’n Co   politikalarına uyumsuzlukları önlemek veya araştırmak için; ve
 • Birden fazla şube ile hizmet vermemizden kaynaklı iç denetim ve raporlama yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ZAMAN PAYLAŞIRIZ?

 

Şirketimiz, kişisel verilerin aktarılması konusunda başta KVKK m. 8 olmak üzere KVKK’da öngörülen ve Kurul tarafından alınan karar ve ilgili düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etmek sorumluluğu altındadır. Kural olarak Şirketimiz tarafından veri sahiplerine ait kişisel veriler ve özel nitelikli veriler ilgili kişinin açık rızası olmadan başka gerçek kişilere veya tüzel kişilere aktarılamaz.

KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde öngörülen durumlarda ilgilinin rızası olmaksızın da aktarım mümkündür. Şirketimiz, kişisel verileri KVKK’da ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen şartlara uygun olarak ve mevzuatta belirtilen güvenlik önlemlerini alarak; Kanun veya ilgili diğer mevzuatta aksi düzenlenmediği sürece Türkiye’de bulunan üçüncü kişilere ve Fit’n Co   çatısı altında bulunan şubelere aktarabilir.

Kişisel Verilerinizi burada tanımlanan özel durumlar dışında paylaşmayız. Verilerinizin toplanma amaçlarını gerçekleştirmek için (bu amaçlar hakkında detaylı bilgi için yukarıda yer alan “Kişisel verilerinizi nasıl kullanırız?” bölümüne bakınız), Kişisel Verilerinizi
aşağıda belirtilen kurumlara aktarıyoruz:

 1. Fit’n Co  şubeleri: Şubeler, merkezi Ankara’da bulunan Fit’n Co   grubunun bir mensubu olduğundan Kişisel Verileriniz, diğer Fit’n Co   şubeleri  ile paylaşılabilir.

 Bu kapsamda, Fit’n Co   ile aranızdaki hizmet ilişkisine  ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi; kanundan doğan yükümlülüklerimizin ya da şirket politikalarımızın, iç denetim, risk yönetimi ve raporlama yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi gibi amaçlarla kişisel verileriniz Fit’n Co   grubu mensubu Fit’n Co’nun diğer şubeleri ile paylaşılabilir. 

 • Fit’n Co   içerisinde Kişisel Verilerinize erişim bu Bildirim içerisinde tanımlanan amaçlar doğrultusunda sadece bilgileri bilmesi gerekenlerle sınırlı olacaktır. Bu kişiler temel olarak süreç takibinizi yapacak olan diyetisyeniniz ile işletme sahibi Özge Kaymak ile sınırlıdır.
 • Fit’n Co  bünyesindeki kısıtlı personel sadece ihtiyaç olması halinde işletme faaliyetlerinin ve size sunduğumuz hizmetin en verimli şekilde devamı için isminiz, telefon numaranız ve e-posta adresinize erişim sağlayacaktır.
 1. Hizmet Sağlayıcılar: Tüm şirketlerde olduğu gibi, belirli Şirket faaliyetlerimizi güvenilir hizmet sağlayıcı üçüncü kişiler vasıtasıyla yerine getirmekteyiz, böylece bizim için aşağıda belirtildiği gibi belirli görevleri yerine getirmelerini ve belirli hizmetleri sağlamalarını istiyoruz:
 • Bilgi ve İletişim Teknolojileri hizmet sağlayıcıları
 • Bordro danışman ve sağlayıcıları
 • Yardım/menfaat sağlayanlar
 • Bina yönetim hizmeti, alarm sistem hizmeti sağlayanlar
 • Danışmanlık hizmeti sağlayanlar (Patent hizmeti alınan şirket, eğitim ve sertifikasyon hizmeti alınan şirket, vb.)
 • Nakliye/lojistik/ulaşım hizmeti sağlayanlar, kargo firmaları ve kuryeler (kurumsal kargo teslimatlarınızda)
 • Sigorta ve broker şirketleri
 • Araç kiralama, araç takip sistemi ve servis hizmeti sağlayanlar
 • Seyahat organizasyon hizmeti sağlayanlar
 1. Kamu Kurum ve Kuruluşları: Yasa ile gerektiği durumlarda yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için özel ve kamu sağlık kuruluşları, kolluk kuvvetleri, poliklinikler, İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı veya haklarımızı korumak için gerekli olduğunda, Kişisel Verilerinizi Fit’n Co ’nun faaliyet alanını düzenleyen veya üzerinde yasal yetkilere sahip olan kurumlar ile paylaşıyoruz.

 

 1. Hukuken Yetkili Gerçek ve Tüzel Kişiler, ve diğerleri: Kişisel Verilerinizi aşağıda belirtilenler gibi profesyonel danışmanlar dahil diğer kişiler ile paylaşıyoruz:
 • Avukatlar
 • Muhasebeciler
 • Diğer harici profesyonel danışmanlar

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ZAMAN YURTDIŞINA TRANSFER EDERİZ?

KVKK m. 9 uyarınca kural olarak kişisel verilerin yurt dışına aktarımı için veri sahiplerinin açık rızasını aramaktayız. Ancak KVKK m. 9 uyarınca, KVKK m. 5/2 ya da m. 6/3’te düzenlenen şartlardan birinin varlığı ve kişisel verilerin aktarılacağı yabancı ülkede

 1. a) Yeterli korumanın bulunması,
 2. b) Yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması kaydıyla veri sahibinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarım yapılabilir.

Bu doğrultuda işletmemiz yukarıda belirtilen kişisel verilerin aktarımına ilişkin açık rızanın aranmadığı istisnai durumlarda, rızasız işlenme ve aktarma şartlarına ek olarak, KVKK’ya uygun olarak verinin aktarılacağı ülkede yeterli korumanın bulunması şartı aranmaktadır. Yeterli korumanın sağlanıp sağlanmadığını Kişisel Verileri Koruma Kurulu belirleyecek olup; yeterli korumanın bulunmaması durumunda ise, hem Türkiye’deki hem de ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulunun izninin bulunması gerekmektedir.

İşletmemiz tarafından kullanılan ve verilerin yurtdışına aktarıldığı farklı hizmet sağlayıcılara ilişkin bilgi almak için lütfen  http://www.fitnco.fit/  linkine başvurunuz.

İşletmemiz,  kişisel verilerinizi Türkiye’de üçüncü kişilere aktarabileceği gibi, Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere, dış kaynak kullanımı dâhil yukarıda da yer verildiği gibi Kanunda ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen şartlara uygun olarak ve mevzuatta belirtilen güvenlik önlemlerini alarak yurt dışına da aktarabilir. İşletme faaliyetlerimizin en verimli şekilde yürütülmesi ve teknolojinin imkanlarından faydalanılması için bulut bilişim teknolojisi aracılığı ile kişisel verilerinizi gerekli teknik ve idari tedbirleri alarak yurt dışına aktarmaktayız.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE KADAR SÜRE SAKLIYORUZ?

 

Verilerinizin toplanma amaçlarını gerçekleştirmek için (bu amaçlar hakkında detaylı bilgi için yukarıda yer alan “Kişisel verilerinizi nasıl kullanırız?” başlıklı bölüme bakınız) gereken süre boyunca saklıyoruz. Lütfen bazı durumlarda daha uzun bir saklama süresinin gerekebileceğine veya yasa tarafından daha uzun bir süreye izin verilebileceğine dikkat ediniz. Kişisel Verilerinizin İmha Yöntemleri ile ilgili https://www.fitnco.fit/terms-of-use  adresinde yer alan Müşteri KVK Politikası’nı incelemenizi öneririz.

 

Saklama sürelerini belirlemek için kullandığımız kriterler arasında aşağıda belirtilenler yer almaktadır:

 • Faaliyet gösterdiğimiz sektörde genel teamül gereği kabul edilen süreleri,
 • Sizinle kurduğumuz ilişkinin devam edeceği süreyi
 • İşletmemizin meşru menfaatlerinin hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak geçerli olacak süreyi
 • Bir hakkın ileri sürülmesi için belirlenen zamanaşımı süresini
 • Hukuki yükümlülüklerimiz gereği kişisel verilerinizi saklamak zorunda olduğumuz süreleri.

VERİLERİNİZİ NASIL GÜVENDE TUTARIZ?

 Verilerinizi korumak için ilgili gizlilik ve veri güvenliği yasaları ve yönetmelikleri ile tutarlı olan ve hizmet sağlayıcılarımızın da Kişisel Verilerinizin gizliliğini ve güvenliğini koruması için tedbir almasını gerekli kılmak da dahil olmak üzere uygun tedbirler alırız. Teknolojinin durumuna, uygulama masraflarına ve korunacak verilerin içeriğine bağlı olarak, imha, kayıp, değişiklik, izinsiz açıklama veya verilerinize izinsiz erişim gibi riskleri önlemek üzere teknik ve kurumsal tedbirleri uygulamaya koymaktayız.

 

SORUMLULUKLARINIZ NELERDİR?

 Size bildiğiniz kadarıyla bize sağladığınız Kişisel Verilerin doğru, eksiksiz ve güncel olduğunu sağlamanın sizin sorumluluğunuzda olduğunu hatırlatmak isteriz. Ayrıca eğer diğer kişilere ait (örneğin bakmakla yükümlü olduğunuz kişiler) Kişisel Verileri bizimle paylaşıyorsanız, bu verileri geçerli yerel mevzuata uygun şekilde toplamak sizin sorumluluğunuzdadır. Örneğin, işletmemize Kişisel Verilerini sağladığınız diğer kişileri bu Bildirimin içeriği hakkında bilgilendirmeli ve KVKK uyarınca gerekiyorsa Kişisel Verilerinin Fit’n Co tarafından bu Bildirimde belirtildiği şekilde kullanılması için onaylarını almalısınız.

SEÇENEKLERİNİZ NELERDİR?

 KVKK madde 11 uyarınca Fit’n Co ’ya başvurarak,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Kişisel Verilerinizin Fit’n Co  bünyesinde korunmasına dair veya işbu Bildirim hakkında genel olarak diğer tüm sorulanız için, http://www.fitnco.fit/  departmanımız ile iletişime geçebilirsiniz.

BU GİZLİLİK BİLDİRİMİ NE ZAMAN GÜNCELLENİR?

Bu gizlilik bildirimi zaman zaman değiştirilebilir. Bildirimin en güncel versiyonu bizim Kişisel Verilerinizi nasıl kullanacağımızı belirler ve https://www.fitnco.fit/terms-of-use içerisinde bulunabilir.

– Fit’n Co  –

FOTOĞRAF/ÇEVRİMİÇİ ETKİNLİK AÇIK RIZA

Fit’n Co adına çekilen/yapılan video, fotoğraf ve ses kaydı da dahil olmak üzere kişisel verilerimin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, sadece aydınlatma metninde açıklandığı çerçevede; işlenecek, kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek ve 3. kişilerle paylaşılabilecek olduğunu kabul ediyorum.

Fit’n Co adına çekilen/yapılan video ve fotoğrafta yer alan her türlü görüntümün/görüntümüzün Fit’n Co’ya ait olduğunu, üzerindeki 5846 say1lı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) kapsamında tanımlanan çoğaltma, yayma, işleme, işaret ve/veya görüntü nakline yarayan araçlar ile umuma iletim, temsil şeklindeki mali haklarımı/haklarımızı, tüm dünyada ve sayılanlar ile sınırlı olmamak kaydı ile her türlü mecrada (basım, dergi, gazete, katalog, televizyon, internet, görüntü örnekleri vs) geçerli olmak üzere ve 3. kişilere de devredilebilecek şekilde FİT’N CO adına süresiz olarak ve herhangi bir bedel talep etmeksizin devir ettiğimi/ettiğimizi, topluma sunuluş biçim, zaman ve yerinin FİT’N CO tarafından belirlenmesine, tarafıma/tarafımıza haber verilmeksizin aynen, değiştirilerek ya da kısaltılarak kullanılmasına muvafakat ettiğimi/ettiğimizi ve FİT’N CO tarafından gerçekleştirilen kullanımın 5846 sayılı FSEK kapsamında sayılan manevi haklara ve kişilik haklarıma tecavüz niteliğinde olmadığını kabul ve beyan ederim/ederiz.

İşbu Aydınlatma metnindeki açıklamaları okudum, anladım ve kabul ediyorum. Kişisel verilerimin FİT’N CO tarafından yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde işlenmesine ve aydınlatma metni/açık rıza metninde belirtilen kişi ve kurumlara aktarılmasına; fotoğraf ve videoda yer alan kişisel verilerimin sosyal medyada(Instagram, Facebook gibi) yayınlanmasına rıza veriyorum.


FİT’N CO’nun etkinlikler, eğitimler, haberler ve diğer programlar ile ilgili tarafıma elektronik posta, telefon ve benzeri iletişim kanalları vasıtasıyla ses ve görüntü içerikli bilgilendirme iletileri, geri dönüş bildirim formları, etkinlik tarih/saat/link bilgisi, katılım belgesi, göndermesine ve kişisel verilerimin bu amaçla işlenmesine onay veriyorum.

 

Kayıt Ol

Hemen şimdi Fit’n Co kaydını oluştur, hedeflerine ulaş

İndir

Hemen şimdi Fit’n Co uygulamasını indir, hedeflerine ulaş